Forhandlingsteknikker

Mens vi teller ned til Negotiation Master Class ledet av Harvard professor Robert C. Bordone på THE THIEF i april, er det på høy tid å ta et dypdykk i konkrete forhandlingsteknikker man bør kunne for å lykkes i integrerende forhandlinger (red. anm. integrative negotiations). Forhandlinger er noe som preger hverdagen til mange, og det kan i mange tilfeller oppleves … Read More