Forhandlingsteknikker

Mens vi teller ned til Negotiation Master Class ledet av Harvard professor Robert C. Bordone på THE THIEF i april, er det på høy tid å ta et dypdykk i konkrete forhandlingsteknikker man bør kunne for å lykkes i integrerende forhandlinger (red. anm. integrative negotiations). Forhandlinger er noe som preger hverdagen til mange, og det kan i mange tilfeller oppleves … Read More

Transformation in a changing world

Strategic transformation. More specifically brand-based strategic transformation. Disruption of status quo. Creation of a new position. Realization of ambitions. That is what we say we believe in – and we thought it might be a good idea to share what we actually mean.